બનારસના એક કાર્યકમમાં મોદીએ ખુરશી હટાવી, મજૂરોની બાજુમાં જઈને નીચે બેઠા

વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ તેમના ડ્રીમ પ્રોજેક્ટ વારાણસીના કાશી વિશ્વનાથ કોરિડોરનું 13 ડિસેમ્બરે લોકાર્પણ કર્યું છે. લોકાર્પણ પહેલાં વડાપ્રધાન મોદીનો એક

Read more