Home Knowledge આધાર સાથે PAN લિંક નહીં હોય તો નિષ્ક્રિય થઈ જશે ( માર્ચ...

આધાર સાથે PAN લિંક નહીં હોય તો નિષ્ક્રિય થઈ જશે ( માર્ચ 2023 પછી ) 10,000/- રૂપિયા થશે દંડ

11

આધાર સાથે PAN લિંક નહીં હોય તો નિષ્ક્રિય થઈ જશે ( માર્ચ 2023 પછી ) 10,000/- રૂપિયા થશે દંડ.

માત્ર 2 મિનિટમાં મેસેજથી ઓનલાઈન આધાર લિંક કરો
તમારું પાનકાર્ડ એ આધારકાર્ડ સાથે લિંક છે કે નહીં તેનું સ્ટેટસ ઓનલાઈન ચેક કરો.

તમારું આધારકાર્ડ પાનકાર્ડ સાથે લિંક છે કે નહીં તે જાણવા માટે અહીં આપેલ લિંક પર ક્લિક કરી ચેક કરી લો

આધારકાર્ડ પાનકાર્ડ સાથે લિંક છે કે કેમ ? ચેક કરો અહીં પર ક્લિક કરીને..

પાનકાર્ડ અને આધારકાર્ડ લિંક સ્ટેટ્સ ચેક કરો ઓનલાઈન અહીથી ક્લિક કરી

હાલમા 31/03/2023 સુધી PAN-આધાર લિંક કરવાની Goverment ફી Rs. 1,000/- છે. 31/3/2023 પછી આ ફી સીધી 10,000 થઈ જશે.