Friday, June 9, 2023
Tags ચીકનગુનિયા તાવ

Tag: ચીકનગુનિયા તાવ

જાહેર આરોગ્ય હિતમાં : મેલેરીયા ડેગ્યુ અને ચીકનગુનિયા તાવ અટકાવવો આપના જ હાથની વાત છે..

મેલેરીયા અને ડેન્યુફેલાવતા મચ્છરો આપના જ ઘરમાં ઉત્પન્ન થઇ શકે છે.. અને ઘરની વ્યક્તિઓને કરડીને મેલેરીયા , ડેગ્યુ , ચીકુનગુનિયા , ફેલાવી શકે છે.. જે જીવલેણ...

Most Read