બાળકને જન્મ થતાંની સાથે જ મળી જશે આધાર કાર્ડ

આધાર કાર્ડ બનાવનારી ઓથોરિટી UIDAI ટૂંક સમયમાં જ હોસ્પિટલમાં નવજાત શિશુઓના આધાર કાર્ડ આપવાની તૈયારીઓ કરી રહી છે. એ માટે

Read more

હવે આધારકાર્ડમાં સુધારા માટે નહી જવું પડે જનસેવા કેન્દ્ર

હવે આધારકાર્ડમાં સુધારા માટે નહી જવું પડે જનસેવા કેન્દ્ર  ભારત દેશમાં આધાર કાર્ડ સૌથી મહત્વનો દસ્તાવેજ છે. જેના વગર આપણુ

Read more