મોરારિ બાપુએ ભાવનગરના રાજવી કૃષ્ણકુમારસિંહજી ને ‘ભારતરત્ન’ આપવાની માગ કરી !

કૃષ્ણકુમારસિંહ : મોરારિબાપુએ જેમને ‘ભારતરત્ન’ આપવાની માગ કરી એ ભાવનગરના રાજવી કોણ છે? જુઓ વીડિઓ …. 1954થી ભારત સરકાર દ્વારા

Read more