ભાવનગર યુવરાજ જયવીરરાજસિંહની પાઘડી પર ચકલી બેસી, તમને ખબર છે? આ ચકલી બેસવાની પરંપરા અને મહારાજા સાથેની વાત? જુઓ VIDEO

Bhavnagar: ભાવનગરમાં રુવાપરી માતજીના મંદિરે પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા મહોત્સવ દરમિયાન ભાવનગર યુવરાજ જયવીરરાજસિંહ ગોહિલની (jaiveerraj singh gohil ) પાઘડી પર ચકલી

Read more