એક ફ્લેટ ખરીદી, બે વ્યકિતએ શરૂ કરી હતી, ફ્લિપકાર્ટ નામની કંપની અને આજે છે! તેનું ટર્નઓવર અબજોમાં છે!

ફ્લિપકાર્ટ સક્સેસ સ્ટોરીઃ ફ્લિપકાર્ટનું ઈ-કોમર્સ બિઝનેસ સેક્ટર ભારતમાં સૌથી મહત્વપૂર્ણ યોગદાન છે, પરંતુ શું તમે જાણો છો કે એક સમયે

Read more