જામનગર નજીક મરીન નેશનલ પાર્કમાં આવેલો છે ટાપુ, પ્રવાસીઓ પગપાળા ચાલી નરી આંખે જોઈ શકે છે દરિયાઈ જીવસૃષ્ટિ.

શિયાળામાં પિરોટન ટાપુની મુલાકાત લઈ શકાય છેપિરોટન ટાપુની મુલાકાત માટે ફોરેસ્ટ વિભાગની મંજૂરી જરૂરી છે.. જામનગર નજીક મરીન નેશનલ પાર્કમાં

Read more