કાઝીરંગા નેશનલ પાર્કમાં જોવા મળ્યુ સફેદ રંગનું ડીયર. જુઓ વીડિયો !

દુર્લભ પ્રાણીઓને જોવાનું હંમેશા રોમાંચક રહ્યું છે. તાજેતરમાં, આસામના કાઝીરંગા રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાનમાં આવી જ એક ઘટના બની, જ્યારે ત્યાંના જંગલમાં

Read more