ખજૂરભાઈની મહાનતા દિવાળીના દિવસે જ એક ગરીબને ઘર બનાવી આપ્યું, વાંચો! પૂરી સ્ટોરી

ખજુરભાઈ અભિનયની સાથે સાથે સેવા કાર્યમાં પણ ખૂબ જ સક્રિય છે. તેમણે નવસારી જિલ્લાના ગોધાબારી ગામની મુલાકાત લીધી અને ત્યાં

Read more