આઈ શ્રી ખોડીયાર માતાજીનું નામ ખોડીયાર કેમ પડ્યું ? અને તેમની સાથે જોડાયેલા કેટલાક રોચક તથ્યો !

ખોડિયાર માતાજીનો ઇતિહાસ ખોડિયાર માતા હિંદુ ધર્મના એક દેવી છે. ખોડિયાર માતાજી ચારણ કન્યા હતા. તેમના પિતાનું નામ મામડિયા(મામૈયા) અને

Read more