મોરબી પાસે આવેલ માટેલ ગામમાં બિરાજમાન ખોડિયાર માતાજીનાં મંદિરનો ઇતિહાસ..

ખોડિયારમાં નું માટેલ મંદિર ગુજરાતના રાજકોટ જીલ્લાના વાંકાનેર તાલુકામાં માટેલ ગામમાં આવેલું છે. વાકાનેર તાલુકાથી લગભગ ૧૭ કિલોમીટર દૂર આવેલું

Read more