PARLE-G પારલે-જી BISCUIT માં KID કોણ છે જાણો ! હકીકત આવી સામે.

જણાવવામાં આવી રહ્યું છે કે પારલે નામ મુંબઈના વિર્લે-પાર્લે વિસ્તાર પરથી આવ્યું હતું. જ્યાં તેની ફેક્ટ્રી હતી. ત્યાં જ ‘G’નો

Read more