ઉત્તર કોરિયા / 10 દિવસ સુધી હસ્યા કે રડ્યા તો થશે સજા : કિમ જોંગનું નાગરિકોને ફરમાન, કારણ આંચકાજનક

આ દિવસો દરમિયાન નાગરિકો ન તો ખુશીની અભિવ્યક્તિ કરી શકશે કે ન તો હસી શકશે. આ દરમિયાના જો કોઈ વ્યક્તિ

Read more